NAŠA MISIJA

Naše ekološko obećanje

Tvrtke i pojedinci sada su sve svjesniji klimatske krize i njezinih učinaka. U posljednjih pet godina klimatske promjene imale su značajan utjecaj na okoliš što je rezultiralo ekstremnim vremenskim uvjetima bez presedana na globalnoj razini. Osim toga, klimatske promjene imat će razorne ekonomske posljedice jer će povećati rizike za globalna tržišta kapitala, utjecati na trgovinu narušavanjem cijena i izazvati poremećaje u opskrbnim lancima.

Budući da je papir jedan od proizvoda koji se najviše reciklira na planeti, svatko od nas može smanjiti utjecaj na okoliš korištenjem ekološki prihvatljivijih proizvoda, zbog čega Lempac nudi širok raspon recikliranih omotnica i održivog poštanskog pakiranja bez premca u kvaliteti i cijeni .

Lempac je ponosan što je član Ecologi u potpori pouzdanih klimatskih projekata i inicijativa za pošumljavanje.

"Naše obećanje je da ćemo za svaku primljenu pojedinačnu narudžbu donirati kako bismo osigurali sadnju stabla u jednom od svjetskih projekata pošumljavanja."

Kao primjer koliko samo ova inicijativa može biti pozitivna za naš planet, ako se svaki mjesec posadi 100 stabala, može se izbjeći 90 tona CO2 svake godine.

Naručujući s Lempacom, možete biti sigurni da dajete pozitivan doprinos boljem okolišu.

Hvala vam.