Ochrana osobných údajov a zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Lempac.
Posledná aktualizácia:

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako spoločnosť Lempac (ďalej len "stránka", "my", "nás" alebo "naše") zhromažďuje, používa a zverejňuje vaše osobné údaje, keď navštívite, používate naše služby alebo nakupujete na stránke www.lempac.com (ďalej len "stránka") alebo s nami inak komunikujete (ďalej len "služby"). Na účely týchto Zásad ochrany osobných údajov "vy" a "vaše" znamená vás ako používateľa Služieb, či už ste zákazník, návštevník webovej lokality alebo iná osoba, ktorej údaje sme zhromaždili podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Pozorne si prečítajte tieto Zásady ochrany osobných údajov. Používaním a prístupom k akýmkoľvek službám súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií, ako je opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, nepoužívajte žiadne Služby ani k nim nepristupujte.

Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať, a to aj s cieľom zohľadniť zmeny našich postupov alebo z iných prevádzkových, právnych alebo regulačných dôvodov. Revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejníme na Webovej lokalite, aktualizujeme dátum "Poslednej aktualizácie" a podnikneme všetky ďalšie kroky vyžadované platnými právnymi predpismi.

Ako zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje

Na poskytovanie Služieb zhromažďujeme a za posledných 12 mesiacov sme zhromaždili vaše osobné údaje z rôznych zdrojov, ako je uvedené nižšie. Informácie, ktoré zhromažďujeme a používame, sa líšia v závislosti od toho, ako s nami komunikujete.

Okrem konkrétnych spôsobov použitia uvedených nižšie môžeme informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, používať na komunikáciu s vami, poskytovanie Služieb, dodržiavanie platných právnych povinností, presadzovanie platných podmienok poskytovania služieb a na ochranu alebo obranu Služieb, našich práv a práv našich používateľov alebo iných osôb.

Aké osobné údaje zhromažďujeme

Typy osobných údajov, ktoré o vás získavame, závisia od toho, ako komunikujete s našou Webovou lokalitou a používate naše Služby. Keď používame pojem "osobné údaje", máme na mysli informácie, ktoré vás identifikujú, týkajú sa vás, opisujú vás alebo sa dajú s vami spojiť. V nasledujúcich častiach sú opísané kategórie a konkrétne typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme.

Informácie, ktoré zhromažďujeme priamo od vás

Informácie, ktoré nám priamo poskytujete prostredníctvom našich Služieb, môžu zahŕňať:

- Základné kontaktné údaje vrátane vášho mena, adresy, telefónneho čísla, e-mailu.
- Informácie o objednávke vrátane vášho mena, fakturačnej adresy, dodacej adresy, potvrdenia o platbe, e-mailovej adresy, telefónneho čísla.
- Informácie o objednávke vrátane vášho mena, fakturačnej adresy, dodacej adresy, potvrdenia o platbe, e-mailovej adresy, telefónneho čísla. Informácie o účte vrátane vášho používateľského mena, hesla, bezpečnostných otázok.
- Informácie o nakupovaní vrátane položiek, ktoré si prezeráte, vkladáte do košíka alebo pridávate do zoznamu želaní.
- Informácie o zákazníckej podpore vrátane informácií, ktoré sa rozhodnete uviesť v komunikácii s nami, napríklad pri odosielaní správy prostredníctvom Služieb.

Niektoré funkcie Služieb môžu vyžadovať, aby ste nám priamo poskytli určité informácie o sebe. Môžete sa rozhodnúť, že tieto informácie neposkytnete, ale to vám môže zabrániť v používaní alebo prístupe k týmto funkciám.

Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom súborov cookie

Automaticky zhromažďujeme aj určité informácie o vašej interakcii so Službami ("Údaje o používaní"). Na tento účel môžeme používať súbory cookie, pixely a podobné technológie ("súbory cookie"). Údaje o používaní môžu zahŕňať informácie o tom, ako pristupujete k našej lokalite a vášmu účtu a ako ich používate, vrátane informácií o zariadení, informácií o prehliadači, informácií o vašom sieťovom pripojení, vašej IP adresy a ďalších informácií týkajúcich sa vašej interakcie so Službami.

Informácie, ktoré získavame od tretích strán

Nakoniec, informácie o vás môžeme získavať od tretích strán vrátane predajcov a poskytovateľov služieb, ktorí môžu zhromažďovať informácie v našom mene, ako napríklad:

- Spoločnosti, ktoré podporujú našu lokalitu a Služby, ako napríklad Shopify.
- Naši spracovatelia platieb, ktorí zhromažďujú informácie o platbách (napr, bankový účet, informácie o kreditnej alebo debetnej karte, fakturačná adresa) na spracovanie vašich platieb s cieľom splniť vaše objednávky a poskytnúť vám produkty alebo služby, ktoré ste si vyžiadali, aby sme mohli plniť našu zmluvu s vami.
- Keď navštívite našu Webovú lokalitu, otvoríte alebo kliknete na e-maily, ktoré vám pošleme, alebo komunikujete s našimi Službami alebo reklamami, my alebo tretie strany, s ktorými spolupracujeme, môžeme automaticky zhromažďovať určité informácie pomocou technológií online sledovania, ako sú pixely, webové majáky, sady pre vývojárov softvéru, knižnice tretích strán a súbory cookie.

So všetkými informáciami, ktoré získame od tretích strán, budeme zaobchádzať v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Nezodpovedáme za správnosť informácií, ktoré nám poskytli tretie strany, a nenesieme zodpovednosť za zásady alebo postupy tretích strán. Viac informácií nájdete v časti nižšie, Webové stránky tretích strán a odkazy.

Ako používame vaše osobné údaje

- Poskytovanie produktov a služieb. Vaše osobné údaje používame na to, aby sme vám poskytli služby s cieľom plniť našu zmluvu s vami, vrátane spracovania vašich platieb, plnenia vašich objednávok, zasielania oznámení týkajúcich sa vášho účtu, nákupov, vrátenia, výmeny alebo iných transakcií, vytvárania, udržiavania a inej správy vášho účtu, zabezpečenia prepravy, uľahčenia prípadného vrátenia a výmeny a umožnenia zverejňovania recenzií.
- Marketing a reklama. Vaše osobné údaje používame na marketingové a propagačné účely, napríklad na zasielanie marketingových, reklamných a propagačných oznámení e-mailom, textovou správou alebo poštou a na zobrazovanie reklamy na produkty alebo služby. To môže zahŕňať použitie vašich osobných údajov na lepšie prispôsobenie služieb a reklamy na našej stránke a iných webových stránkach.
- Bezpečnosť a prevencia podvodov. Vaše osobné údaje používame na odhaľovanie, vyšetrovanie alebo prijímanie opatrení týkajúcich sa možnej podvodnej, nezákonnej alebo škodlivej činnosti. Ak sa rozhodnete používať Služby a zaregistrujete si účet, ste zodpovední za to, aby boli vaše prihlasovacie údaje k účtu bezpečné. Dôrazne odporúčame, aby ste svoje používateľské meno, heslo ani iné prístupové údaje neposkytovali nikomu inému. Ak sa domnievate, že vaše konto bolo ohrozené, okamžite nás kontaktujte.
- Komunikácia s vami. Vaše osobné údaje používame na poskytovanie zákazníckej podpory a zlepšovanie našich služieb. Je to v našom oprávnenom záujme, aby sme vám mohli reagovať, poskytovať vám efektívne služby a udržiavať s vami obchodný vzťah.

Súbory cookie

Podobne ako mnohé webové stránky, aj my používame na našich stránkach súbory cookie. Konkrétne informácie o Súboroch cookie, ktoré používame v súvislosti s napájaním nášho obchodu pomocou služby Shopify, nájdete na stránke https://www.shopify.com/legal/cookies. Súbory cookie používame na napájanie a zlepšovanie našich stránok a našich služieb (vrátane zapamätania si vašich akcií a preferencií), na vykonávanie analýz a lepšie pochopenie interakcie používateľov so službami (v našom oprávnenom záujme spravovať, zlepšovať a optimalizovať služby). Môžeme tiež povoliť tretím stranám a poskytovateľom služieb, aby na našej Webovej lokalite používali súbory cookie na lepšie prispôsobenie služieb, produktov a reklamy na našej Webovej lokalite a iných webových lokalitách.

Väčšina prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie v predvolenom nastavení, ale môžete si nastaviť prehliadač tak, aby súbory cookie odstraňoval alebo odmietal prostredníctvom ovládacích prvkov prehliadača. Majte na pamäti, že odstránenie alebo blokovanie súborov Cookies môže mať negatívny vplyv na vaše používateľské skúsenosti a môže spôsobiť, že niektoré Služby vrátane určitých funkcií a všeobecných funkcií budú fungovať nesprávne alebo už nebudú dostupné. Okrem toho blokovanie súborov Cookies nemusí úplne zabrániť tomu, ako zdieľame informácie s tretími stranami, napríklad s našimi reklamnými partnermi.

Ako zverejňujeme osobné údaje

Za určitých okolností môžeme vaše osobné údaje zverejniť tretím stranám na legitímne účely, ktoré podliehajú týmto Zásadám ochrany osobných údajov. Takéto okolnosti môžu zahŕňať:

- s dodávateľmi alebo inými tretími stranami, ktoré vykonávajú služby v našom mene (napr. správa IT, spracovanie platieb, analýza údajov, zákaznícka podpora, cloudové úložisko, plnenie a preprava).
- s obchodnými a marketingovými partnermi vrátane spoločnosti Shopify, aby vám poskytovali služby a inzerovali. Napríklad používame Shopify na podporu personalizovanej reklamy so službami tretích strán]. Naši obchodní a marketingoví partneri budú používať vaše informácie v súlade so svojimi vlastnými oznámeniami o ochrane osobných údajov.
- Keď nám dáte pokyn, požiadate nás o to alebo inak súhlasíte s poskytnutím určitých informácií tretím stranám, napríklad s cieľom zaslať vám produkty alebo prostredníctvom používania widgetov sociálnych médií alebo integrácií na prihlásenie, s vaším súhlasom.
- S našimi pridruženými spoločnosťami alebo inak v rámci našej firemnej skupiny, v našom oprávnenom záujme úspešne prevádzkovať podnikanie.
- S našimi partnermi alebo inak v rámci našej firemnej skupiny. V súvislosti s obchodnou transakciou, ako je fúzia alebo konkurz, na splnenie akýchkoľvek platných právnych povinností (vrátane odpovede na súdne predvolania, príkazy na prehliadku a podobné žiadosti), na presadzovanie platných podmienok poskytovania služieb a na ochranu alebo obranu služieb, našich práv a práv našich používateľov alebo iných osôb.

Za posledných 12 mesiacov sme o používateľoch zverejnili nasledujúce kategórie osobných údajov a citlivých osobných údajov (označených *) na účely uvedené vyššie v častiach "Ako zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje" a "Ako zverejňujeme osobné údaje":

Kategória:

- Identifikátory, ako sú základné kontaktné údaje a určité informácie o objednávkach a účtoch
- Obchodné informácie, ako sú informácie o objednávkach, informácie o nakupovaní a informácie o zákazníckej podpore
- Internetové alebo iné podobné sieťové aktivity, ako sú údaje o používaní

Kategórie príjemcov:

- Predajcovia a tretie strany, ktoré vykonávajú služby v našom mene (napríklad poskytovatelia internetových služieb, spracovatelia platieb, partneri pre realizáciu objednávok, partneri pre zákaznícku podporu a poskytovatelia analýzy údajov)
- Obchodní a marketingoví partneri
- Pobočky

Citlivé osobné údaje nepoužívame ani nezverejňujeme na účely odvodenia charakteristík o vás.

V priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov sme "predali" a "zdieľali" (ako sú tieto pojmy definované v platných právnych predpisoch) osobné údaje na účely zapojenia sa do reklamných a marketingových aktivít, a to nasledovne.

Kategória osobných údajov

- Identifikátory, ako sú základné kontaktné údaje a určité informácie o objednávkach a účtoch
- Obchodné informácie, ako sú záznamy o zakúpených produktoch alebo službách a informácie o nákupoch
- Internetové alebo iné podobné sieťové aktivity, ako sú údaje o používaní

Kategórie príjemcov

- Obchodní a marketingoví partneri

Obsah vytvorený používateľom

Služby vám môžu umožniť uverejňovať recenzie produktov a iný obsah vytvorený používateľom. Ak sa rozhodnete odoslať obsah vytvorený používateľom do akejkoľvek verejnej oblasti Služieb, tento obsah bude verejný a prístupný komukoľvek.

Nemáme kontrolu nad tým, kto bude mať prístup k informáciám, ktoré sa rozhodnete sprístupniť iným, a nemôžeme zabezpečiť, že strany, ktoré majú prístup k takýmto informáciám, budú rešpektovať vaše súkromie alebo ich udržiavať v bezpečí. Nezodpovedáme za súkromie alebo bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré zverejníte, ani za presnosť, použitie alebo zneužitie akýchkoľvek informácií, ktoré zverejníte alebo získate od tretích strán.

Webové stránky tretích strán a odkazy

Naša stránka môže poskytovať odkazy na webové stránky alebo iné online platformy prevádzkované tretími stranami. Ak budete sledovať odkazy na stránky, ktoré nie sú prepojené alebo kontrolované nami, mali by ste si prečítať ich zásady ochrany osobných údajov a bezpečnosti a ďalšie podmienky. Nezaručujeme a nezodpovedáme za ochranu osobných údajov ani bezpečnosť takýchto stránok vrátane presnosti, úplnosti alebo spoľahlivosti informácií, ktoré sa na týchto stránkach nachádzajú. Informácie, ktoré poskytnete na verejných alebo poloverejných miestach, vrátane informácií, ktoré zdieľate na platformách sociálnych sietí tretích strán, môžu byť viditeľné aj pre iných používateľov služieb a/alebo používateľov týchto platforiem tretích strán bez obmedzenia ich použitia nami alebo treťou stranou. Naše uvedenie takýchto odkazov samo o sebe neznamená, že schvaľujeme obsah týchto platforiem alebo ich vlastníkov či prevádzkovateľov, s výnimkou prípadov, keď sú zverejnené v Službách.

Údaje detí

Služby nie sú určené na používanie deťmi a vedome nezhromažďujeme žiadne osobné údaje o deťoch. Ak ste rodič alebo opatrovník dieťaťa, ktoré nám poskytlo svoje osobné údaje, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie a požiadať o ich vymazanie.

Ku dňu účinnosti týchto Zásad ochrany osobných údajov nemáme skutočné vedomosti o tom, že by sme "zdieľali" alebo "predávali" (ako sú tieto pojmy definované v platných právnych predpisoch) osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

Bezpečnosť a uchovávanie vašich údajov

Upozorňujeme, že žiadne bezpečnostné opatrenia nie sú dokonalé ani nepreniknuteľné a nemôžeme zaručiť "dokonalú bezpečnosť". Okrem toho akékoľvek informácie, ktoré nám pošlete, nemusia byť počas prenosu bezpečné. Odporúčame vám, aby ste na komunikáciu s nami nepoužívali nezabezpečené kanály na prenos citlivých alebo dôverných informácií.

To, ako dlho uchovávame vaše osobné údaje, závisí od rôznych faktorov, napríklad od toho, či informácie potrebujeme na vedenie vášho účtu, poskytovanie služieb, plnenie zákonných povinností, riešenie sporov alebo presadzovanie iných platných zmlúv a zásad.

Vaše práva a voľby

V závislosti od toho, kde žijete, môžete mať niektoré alebo všetky práva uvedené nižšie v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Tieto práva však nie sú absolútne, môžu sa uplatňovať len za určitých okolností a v určitých prípadoch môžeme vašu žiadosť odmietnuť, ako to povoľuje zákon.

- Právo na prístup/oznámenie. Môžete mať právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, vrátane podrobností týkajúcich sa spôsobov, akými vaše údaje používame a zdieľame.
- Právo na vymazanie. Môžete mať právo požiadať nás o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.
- Právo na opravu. Môžete mať právo požiadať nás o opravu nepresných osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.
- Právo na prenosnosť. Za určitých okolností a s určitými výnimkami môžete mať právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, a požiadať nás o ich prenos tretej strane.

- Právo odmietnuť predaj alebo zdieľanie alebo cielenú reklamu. Môžete mať právo nariadiť nám, aby sme vaše osobné údaje "nepredávali" alebo "nezdieľali", alebo aby ste sa vzdali spracovania vašich osobných údajov na účely, ktoré sa považujú za "cielenú reklamu", ako je definované v platných zákonoch o ochrane osobných údajov. Upozorňujeme, že ak navštívite našu lokalitu so zapnutým signálom predvoľby globálnej kontroly súkromia, v závislosti od toho, kde sa nachádzate, budeme to automaticky považovať za žiadosť o odmietnutie "predaja" alebo "zdieľania" informácií pre zariadenie a prehliadač, ktoré používate na návštevu lokality.

- Právo obmedziť a/alebo odmietnuť používanie a zverejňovanie citlivých osobných údajov. Môžete mať právo nariadiť nám, aby sme obmedzili používanie a/alebo zverejňovanie citlivých osobných údajov len na to, čo je potrebné na poskytovanie Služieb alebo poskytovanie tovaru, ktoré priemerný jednotlivec odôvodnene očakáva.
- Obmedzenie spracovania: Môžete mať právo požiadať nás, aby sme zastavili alebo obmedzili spracúvanie osobných údajov.
- Odvolanie súhlasu: Ak sa pri spracúvaní vašich osobných údajov spoliehame na súhlas, môžete mať právo tento súhlas odvolať.
- Odvolanie: Ak odmietneme spracovať vašu žiadosť, môžete mať právo odvolať sa proti nášmu rozhodnutiu. Môžete tak urobiť priamou odpoveďou na naše zamietnutie.
- Správa komunikačných preferencií: Môžeme vám posielať propagačné e-maily, ktorých prijímanie môžete kedykoľvek odmietnuť pomocou možnosti odhlásenia zobrazenej v našich e-mailoch, ktoré vám posielame. Ak sa odhlásite, môžeme vám aj naďalej posielať nepropagačné e-maily, napríklad o vašom účte alebo objednávkach, ktoré ste uskutočnili.

Môžete uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, ak je to uvedené na našej webovej lokalite alebo nás môžete kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie.

Za uplatnenie ktoréhokoľvek z týchto práv vás nebudeme diskriminovať. Pred poskytnutím vecnej odpovede na žiadosť od vás možno budeme musieť získať informácie na overenie vašej totožnosti, napríklad vašu e-mailovú adresu alebo informácie o účte. V súlade s platnými zákonmi môžete určiť oprávneného zástupcu, ktorý bude vo vašom mene podávať žiadosti na uplatnenie vašich práv. Pred prijatím takejto žiadosti od zástupcu budeme vyžadovať, aby zástupca predložil dôkaz, že ste ho splnomocnili konať vo vašom mene, a možno budeme potrebovať, aby ste si overili svoju totožnosť priamo u nás. Na vašu žiadosť odpovieme včas, ako to vyžadujú platné právne predpisy.


Používame reklamné služby spoločnosti Shopify, napríklad Shopify Audiences, ktoré nám pomáhajú prispôsobiť reklamu, ktorá sa zobrazuje na webových stránkach tretích strán. Ak chcete obmedziť obchodníkov spoločnosti Shopify, ktorí používajú tieto reklamné služby, aby používali vaše osobné údaje na takéto služby, navštívte stránku https://privacy.shopify.com/en.

Sťažnosti

Ak máte sťažnosti na to, ako spracúvame vaše osobné údaje, kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie. Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou na vašu sťažnosť, v závislosti od toho, kde žijete, môžete mať právo odvolať sa proti nášmu rozhodnutiu tak, že nás kontaktujete pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie alebo podáte sťažnosť na miestnom úrade na ochranu údajov.

Medzinárodní používatelia

Upozorňujeme, že vaše osobné údaje môžeme prenášať, uchovávať a spracovávať mimo krajiny, v ktorej žijete, vrátane Spojených štátov amerických. Vaše osobné údaje spracúvajú aj zamestnanci a poskytovatelia služieb a partneri tretích strán v týchto krajinách.
Ak prenášame vaše osobné údaje mimo Európy, budeme sa spoliehať na uznávané mechanizmy prenosu, ako sú štandardné zmluvné doložky Európskej komisie alebo akékoľvek rovnocenné zmluvy vydané príslušným orgánom Spojeného kráľovstva, ak je to relevantné, pokiaľ sa prenos údajov neuskutočňuje do krajiny, ktorá bola určená ako krajina poskytujúca primeranú úroveň ochrany.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich postupov ochrany osobných údajov alebo týchto zásad ochrany osobných údajov, alebo ak chcete uplatniť niektoré z práv, ktoré máte k dispozícii, pošlite nám e-mail na adresu hello@lempac.com alebo na adresu hello@lempac.com alebo nás kontaktujte na adrese Friedrichstrasse 114A, Berlín, 10117, Nemecko.