Όροι και Προϋποθέσεις

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από την Lempac GmbH. Σε όλη την ιστοσελίδα, οι όροι "εμείς", "εμάς" και "μας" αναφέρονται στην Lempac GmbH. Η Lempac GmbH προσφέρει αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν τον ιστότοπο σε εσάς, τον χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις πολιτικές και τις ανακοινώσεις που αναφέρονται εδώ.

Με την επίσκεψη στον ιστότοπό μας ή/και την αγορά κάτι από εμάς, συμμετέχετε στην "Υπηρεσία" μας και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ("Όροι Παροχής Υπηρεσιών", "Όροι"), συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων και πολιτικών που αναφέρονται στο παρόν ή/και είναι διαθέσιμες μέσω υπερσυνδέσμου. Οι παρόντες Όροι Υπηρεσίας ισχύουν για όλους τους χρήστες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των χρηστών που είναι περιηγητές, πωλητές, πελάτες, έμποροι ή/και συγγραφείς περιεχομένου.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους του ιστότοπου, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες. Εάν οι παρόντες Όροι Χρήσης θεωρηθούν ως προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Οποιαδήποτε νέα χαρακτηριστικά ή εργαλεία προστεθούν στο τρέχον κατάστημα θα υπόκεινται επίσης στους Όρους Χρήσης. Μπορείτε να ελέγξετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε, να αλλάζουμε ή να αντικαθιστούμε οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης με την ανάρτηση ενημερώσεων ή/και αλλαγών στην ιστοσελίδα μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιοδικά για αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση της ιστοσελίδας ή η πρόσβασή σας σε αυτήν μετά την ανάρτηση οποιωνδήποτε αλλαγών συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.
Το κατάστημά μας φιλοξενείται στο Shopify Inc. Μας παρέχει την ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που μας επιτρέπει να σας πουλάμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους Χρήσης, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον ενήλικος στη χώρα διαμονής σας ή ότι είστε ενήλικος στη χώρα διαμονής σας και μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας Οι ανήλικοι συγγενείς σας μπορούν να χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό ούτε επιτρέπεται, κατά τη χρήση της υπηρεσίας, να παραβιάζετε οποιονδήποτε νόμο στη δικαιοδοσία σας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων).

Δεν πρέπει να μεταδίδετε σκουλήκια ή ιούς ή οποιονδήποτε άλλο καταστροφικό κώδικα.

Η παράβαση ή η παραβίαση οποιουδήποτε από τους Όρους θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό των Υπηρεσιών σας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο και ανά πάσα στιγμή.

Αντιλαμβάνεστε ότι το περιεχόμενό σας (μη συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών πιστωτικής κάρτας), μπορεί να μεταφερθεί χωρίς κρυπτογράφηση και να περιλαμβάνει (α) μεταδόσεις μέσω διαφόρων δικτύων και (β) αλλαγές για τη συμμόρφωση και προσαρμογή στις τεχνικές απαιτήσεις των δικτύων ή συσκευών σύνδεσης. Οι πληροφορίες πιστωτικής κάρτας είναι πάντα κρυπτογραφημένες όταν μεταδίδονται μέσω δικτύων.

Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αναπαράγετε, αντιγράφετε ή διανέμετε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας, τη χρήση της Υπηρεσίας ή την πρόσβαση στην Υπηρεσία ή οποιαδήποτε επαφή στην ιστοσελίδα μέσω της οποίας παρέχεται η υπηρεσία, χωρίς ρητή γραπτή άδεια από εμάς να πωλείτε, μεταπωλείτε ή εκμεταλλεύεστε.

Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα συμφωνία περιλαμβάνονται μόνο για λόγους διευκόλυνσης και δεν περιορίζουν ή επηρεάζουν με άλλο τρόπο τους παρόντες Όρους.

ΤΜΗΜΑ 3 - ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεν ευθυνόμαστε εάν οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενική πληροφόρηση και δεν πρέπει να στηρίζεται ή να χρησιμοποιείται ως μοναδική βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλευτείτε πρωτογενείς, ακριβέστερες, πληρέστερες ή πιο επίκαιρες πηγές πληροφοριών. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη στο υλικό του παρόντος δικτυακού τόπου γίνεται με δική σας ευθύνη.

Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Οι ιστορικές πληροφορίες δεν είναι κατ' ανάγκη επίκαιρες και παρέχονται μόνο για την ενημέρωσή σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τα περιεχόμενα του παρόντος δικτυακού τόπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώνουμε τις πληροφορίες του δικτυακού μας τόπου. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές στην ιστοσελίδα μας.

ΤΜΗΜΑ 4 - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές των προϊόντων μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να διακόπτουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο αυτής) χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμών, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας.

ΤΜΗΜΑ 5 - ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (κατά περίπτωση)

Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ενδέχεται να διατίθενται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας. Αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν περιορισμένες ποσότητες και υπόκεινται σε επιστροφή ή ανταλλαγή μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφής. Για να δείτε την πολιτική επιστροφών μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε [ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ].

Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ακριβέστερη απεικόνιση των χρωμάτων και των εικόνων των προϊόντων μας που εμφανίζονται στο κατάστημα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η οθόνη του υπολογιστή σας θα εμφανίζει κάθε χρώμα με ακρίβεια.
Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να περιορίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων ή των Υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Ενδέχεται να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές των προϊόντων ή οι τιμές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατά την αποκλειστική μας διακριτική ευχέρεια. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε προσφορά για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που γίνεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι άκυρη όπου απαγορεύεται.

Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράζετε ή αποκτάτε θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας ή ότι τυχόν σφάλματα στην Υπηρεσία θα διορθωθούν.

ΤΜΗΜΑ 6 - ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία που μας δίνετε. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται επίσης να ισχύουν για παραγγελίες που τοποθετούνται από ή στο πλαίσιο του ίδιου λογαριασμού πελάτη, της ίδιας πιστωτικής κάρτας και/ή παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης και/ή αποστολής. Σε περίπτωση που προβούμε σε αλλαγή ή ακύρωση μιας παραγγελίας, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και τη διεύθυνση χρέωσης/τον αριθμό τηλεφώνου που δηλώσατε κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατά την αποκλειστική μας κρίση, φαίνεται να έχουν γίνει από εμπόρους, μεταπωλητές ή διανομείς.
Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται στο κατάστημά μας. Συμφωνείτε να ενημερώνετε αμέσως τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και των αριθμών και των ημερομηνιών λήξης της πιστωτικής σας κάρτας, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας, εφόσον χρειάζεται.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πολιτική επιστροφών μας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ενδέχεται να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων, τα οποία δεν παρακολουθούμε, δεν ελέγχουμε και δεν επηρεάζουμε.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παρέχουμε πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία "ως έχουν" και "ως διατίθενται" χωρίς εγγυήσεις, δηλώσεις ή όρους οποιουδήποτε είδους και χωρίς καμία έγκριση. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη που προκύπτει ή σχετίζεται με τη χρήση από εσάς προαιρετικών εργαλείων τρίτων.

Οποιαδήποτε χρήση από εσάς προαιρετικών εργαλείων που προσφέρονται μέσω του ιστότοπου γίνεται εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια και θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι και εγκρίνετε τους όρους με τους οποίους παρέχονται τα εργαλεία από τον(τους) σχετικό(-ούς) τρίτο(-ούς) πάροχο(-ους).

Ενδέχεται επίσης, στο μέλλον, να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες και/ή λειτουργίες μέσω του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης, της κυκλοφορίας νέων εργαλείων και πόρων). Αυτές οι νέες λειτουργίες ή/και υπηρεσίες θα υπόκεινται επίσης στους παρόντες Όρους Χρήσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Ορισμένο περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν υλικό από τρίτους.

Οι σύνδεσμοι τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας κατευθύνουν σε ιστότοπους τρίτων που δεν συνδέονται με εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας και δεν εγγυόμαστε και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε υλικό ή ιστότοπους τρίτων ή για οποιοδήποτε άλλο υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που σχετίζεται με την αγορά ή τη χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιωνδήποτε άλλων συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε σχέση με ιστότοπους τρίτων. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Παράπονα, αξιώσεις, ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα τρίτων θα πρέπει να απευθύνονται στον εκάστοτε τρίτο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Εάν, κατόπιν αιτήματός μας, δημοσιεύσετε ορισμένες υποβολές (για παράδειγμα συμμετοχές σε διαγωνισμούς) ή χωρίς αίτημά μας υποβάλετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, προτάσεις, σχέδια ή άλλο υλικό, είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε ταχυδρομικά, είτε με άλλο τρόπο (συλλογικά, "Σχόλια") ), συμφωνείτε ότι μπορούμε, ανά πάσα στιγμή και χωρίς περιορισμούς, να επεξεργαστούμε, αντιγράψουμε, δημοσιεύσουμε, διανείμουμε, μεταφράσουμε και να χρησιμοποιήσουμε με άλλο τρόπο σε οποιοδήποτε μέσο τα σχόλια που μας υποβάλλετε. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση (1) να διατηρήσουμε εμπιστευτικά οποιαδήποτε σχόλια, (2) να καταβάλουμε οποιαδήποτε αποζημίωση για οποιαδήποτε σχόλια ή (3) να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε σχόλια.
Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε, να επεξεργαζόμαστε ή να αφαιρούμε περιεχόμενο που κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια κρίνουμε ότι είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή με άλλο τρόπο επιλήψιμο ή παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία ή τα δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους Παραβιάζει τους Όρους Χρήσης.
Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν κανένα δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων, της ιδιωτικής ζωής, της προσωπικότητας ή άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Συμφωνείτε επίσης ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν συκοφαντικό ή άλλως παράνομο, καταχρηστικό ή άσεμνο υλικό, ούτε θα περιέχουν οποιονδήποτε ιό υπολογιστή ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσποιείστε ότι είστε κάποιος άλλος από εσάς ή να παραπλανάτε με άλλο τρόπο εμάς ή τρίτους ως προς την προέλευση των σχολίων σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα σχόλια που κάνετε και την ακρίβειά τους. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σχόλια που δημοσιεύονται από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η υποβολή προσωπικών πληροφοριών μέσω του καταστήματος διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου μας. Η πολιτική απορρήτου μας βρίσκεται στη διεύθυνση [ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ].

ΤΜΗΜΑ 11 - ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ

Περιστασιακά ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον ιστότοπό μας ή στην Υπηρεσία που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να αφορούν περιγραφές προϊόντων, τιμές, προσφορές, προσφορές, έξοδα αποστολής προϊόντων, χρόνους μεταφοράς και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε πληροφορίες ή να ακυρώνουμε παραγγελίες, εάν οποιαδήποτε πληροφορία στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο είναι ανακριβής, ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένου και αφού έχετε υποβάλει το αίτημά σας. έχετε υποβάλει μια παραγγελία).

Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώνουμε, να τροποποιούμε ή να διευκρινίζουμε πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Καμία καθορισμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης που εφαρμόζεται στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, δεν πρέπει να θεωρείται ότι υποδηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί.

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Εκτός από άλλες απαγορεύσεις που ορίζονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή το περιεχόμενό του:
(α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, (β) για να προτρέψετε άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετάσχουν σε παράνομες πράξεις, (γ) για να παραβιάσετε οποιουσδήποτε διεθνείς, ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς ή πολιτειακούς κανονισμούς, κανόνες, νόμους ή τοπικές διατάξεις, (δ) για να παραβιάσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων, (ε) να παρενοχλείτε, να κακοποιείτε, να προσβάλλετε, να βλάπτετε, να δυσφημίζετε, να συκοφαντείτε, να υποτιμάτε, να εκφοβίζετε ή να κάνετε διακρίσεις με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή ή την αναπηρία- (στ) να υποβάλλετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες,
(ζ) να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε ιούς ή οποιοδήποτε άλλο είδος κακόβουλου κώδικα που θα επηρεάσει ή μπορεί να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου- (η) να συλλέξετε ή να παρακολουθήσετε τις προσωπικές πληροφορίες άλλων- (θ) για spamming, phishing, pharming, spidering, crawling ή scraping- (ι) για άσεμνους ή ανήθικους σκοπούς- ή (ια) για να παρέμβετε ή να παρακάμψετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου για παραβίαση οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεν εγγυόμαστε, δεν αντιπροσωπεύουμε ούτε εγγυόμαστε ότι η χρήση της υπηρεσίας μας από εσάς θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.

Συμφωνείτε ότι κατά καιρούς ενδέχεται να αφαιρούμε την υπηρεσία για αόριστες χρονικές περιόδους ή να διακόπτουμε την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.
Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση ή η αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη. Η υπηρεσία και όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σας παρέχονται μέσω της υπηρεσίας παρέχονται (εκτός εάν ρητά δηλώνεται από εμάς) "ως έχουν" και "ως διατίθενται" για τη χρήση σας, χωρίς καμία εκπροσώπηση, εγγύηση ή όρο οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, εμπορικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, διάρκειας ζωής, τίτλου και μη παραβίασης.
Σε καμία περίπτωση η Lempac GmbH, οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι θυγατρικές, οι αντιπρόσωποι, οι εργολάβοι, οι εσωτερικοί συνεργάτες, οι προμηθευτές, οι πάροχοι υπηρεσιών ή οι δικαιοπάροχοι δεν θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, αξίωση ή οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, τιμωρητική, ειδική ή επακόλουθη ζημία, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της απώλειας κερδών, της απώλειας εσόδων, της απώλειας αποταμιεύσεων, της απώλειας δεδομένων, του κόστους αντικατάστασης ή παρόμοιων ζημιών, είτε βασίζονται σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αντικειμενική ευθύνη ή με άλλο τρόπο που απορρέει από τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιωνδήποτε προϊόντων που αποκτήθηκαν μέσω της Υπηρεσίας, ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των λαθών ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας οποιουδήποτε είδους που προκύπτει από τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε περιεχομένου (ή προϊόντων) που έχει αναρτηθεί, μεταδοθεί ή καταστεί με άλλο τρόπο διαθέσιμο μέσω της Υπηρεσίας, ακόμη και αν έχει ενημερωθεί για την πιθανότητά τους.
Επειδή ορισμένες πολιτείες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες, σε τέτοιες πολιτείες ή δικαιοδοσίες, η ευθύνη μας θα περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

ΤΜΗΜΑ 14 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την Lempac GmbH και να απαλλάξετε τη μητρική μας, τις θυγατρικές, τις θυγατρικές, τους εταίρους, τους αξιωματούχους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τους εργολάβους, τους δικαιοπάροχους, τους παρόχους υπηρεσιών, τους υπεργολάβους, τους προμηθευτές, τους ασκούμενους και τους υπαλλήλους μας από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προβάλλεται από οποιονδήποτε τρίτο λόγω ή λόγω της παραβίασης από μέρους σας των παρόντων Όρων χρήσης ή των εγγράφων που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής ή λόγω της παραβίασης από μέρους σας οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 15 - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, η διάταξη αυτή θα είναι ωστόσο εκτελεστή στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και το μη εκτελεστήριο τμήμα θα θεωρείται ότι έχει αποκοπεί από τους παρόντες Όρους χρήσης- η εν λόγω διαπίστωση δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

ΤΜΗΜΑ 16 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των συμβαλλομένων μερών που έχουν αναληφθεί πριν από την ημερομηνία καταγγελίας εξακολουθούν να ισχύουν για όλους τους σκοπούς και μετά την καταγγελία της παρούσας συμφωνίας.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν εκτός εάν καταγγελθούν είτε από εσάς είτε από εμάς. Μπορείτε να καταγγείλετε τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή όταν παύσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.
Εάν κατά την αποκλειστική μας κρίση δεν συμμορφωθείτε, ή υποπτευόμαστε ότι δεν συμμορφωθήκατε, με οποιονδήποτε όρο ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης, μπορούμε επίσης να καταγγείλουμε την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση και θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλα τα οφειλόμενα ποσά μέχρι και την ημερομηνία καταγγελίας και/ή μπορούμε αντίστοιχα να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας (ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών).

ΤΜΗΜΑ 17 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η μη άσκηση ή επιβολή από εμάς οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε σχέση με την Υπηρεσία αποτελούν τη συνολική συμφωνία και συνεννόηση μεταξύ εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, αντικαθιστώντας οποιεσδήποτε προηγούμενες ή ταυτόχρονες συμφωνίες, επικοινωνίες και προτάσεις, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, προηγούμενων εκδόσεων των Όρων Χρήσης).
Τυχόν ασάφειες στην ερμηνεία των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα ερμηνεύονται εις βάρος του μέρους που τους συνέταξε.

ΤΜΗΜΑ 18 - ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι χρήσης και οποιεσδήποτε ξεχωριστές συμφωνίες με τις οποίες σας παρέχουμε υπηρεσίες διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου.

ΤΜΗΜΑ 19 - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορείτε να ανατρέξετε στην πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να ενημερώνουμε, να αλλάζουμε ή να αντικαθιστούμε οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων χρήσης αναρτώντας ενημερώσεις και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά την ιστοσελίδα μας για αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης ή της πρόσβασης στον ιστότοπό μας ή στην Υπηρεσία μας μετά την ανάρτηση τυχόν αλλαγών στους παρόντες Όρους χρήσης συνιστά αποδοχή των εν λόγω αλλαγών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 20 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους χρήσης πρέπει να απευθύνονται στο hello@lempac.com.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας μπορείτε να τα βρείτε παρακάτω:
Επωνυμία καταχωρισμένης εταιρείας: Lempac GmbH
Καταχωρισμένο email επιχείρησης: hello@lempac.com
Καταχωρισμένη διεύθυνση επιχείρησης: Lempac, Friedrichstrasse 114A, 10117
Βερολίνο, Γερμανία