Lempac Blog


Who Are Lempac?
Oct 27, 2023
Spoločnosť Lempac poskytuje prémiové obálky a obalové riešenia pre každú veľkosť podniku. Vďaka viac ako 20-ročným skúsenostiam a znalostiam špecifických produktov v danom odvetví dokáže náš tím špecialistov poskytovať udržateľné služby s pridanou hodnotou všetkým našim zákazníkom na európskom trhu.
Effective Direct Mail Marketing Strategies
Jul 31, 2023
Na vytvorenie úspešnej direct mailovej kampane by mali podniky prijať niekoľko účinných stratégií, ktoré maximalizujú mieru odozvy a prinášajú hmatateľné výsledky.
The Power of Direct Mail Marketing in the Digital Age: Why Envelopes Still Matter
Jul 31, 2023
Hoci digitálny marketing má určite svoje miesto, direct mail zostáva silnou a cennou stratégiou, ktorú by sme nemali prehliadať. V tomto príspevku na blogu sa budeme venovať významu marketingu prostredníctvom priamej pošty v digitálnom veku, pričom sa zameriame na účinné stratégie marketingu prostredníctvom priamej pošty, úlohu obálok a dôvody, prečo by podniky mali naďalej využívať tento nadčasový prístup.
Your Comprehensive Guide to Envelopes: Types and Sizes Explained
Jul 31, 2023
Obálky sú dôležitou súčasťou nášho každodenného života, slúžia ako nádoby na bezpečné prenášanie a ochranu dôležitých dokumentov a korešpondencie. Keďže sú však k dispozícii rôzne typy a veľkosti obálok, je prirodzené, že máte otázky, ktorá z nich vyhovuje vašim konkrétnym potrebám.
Environmentally Friendly Envelopes and Packaging: Embrace Sustainability and Recyclability
Jul 31, 2023
Pokiaľ ide o obaly, najvyššou prioritou je nájsť ekologické možnosti, ktoré nielen chránia obsah, ale aj minimalizujú vplyv na životné prostredie. Tento článok sa zaoberá svetom obálok a obalov šetrných k životnému prostrediu a zdôrazňuje význam recyklácie a udržateľných postupov pri znižovaní množstva odpadu a podpore ekologickejšej budúcnosti.